2009

Tiehallinto järjesti tietunneleita käsittelevän selostus- ja keskustelutilaisuuden 28.1. Tilaisuuteen osallistui 11 jäsentä.

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 23.3. Ajoneuvohallintokeskuksessa Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin sääntömääräiset asiat sekä keskusteltiin yhdistyksen eläkeiän saavuttaneiden jäsenten liittymisestä seniorijaostoon ja mahdollisesta tämän sallivasta sääntömuutoksesta. Kokous asetti tätä selvittämään työryhmän (Markku Juntunen, pj., Esa Almgren ja Jari Sjöman). Kokoukseen osallistui 16 jäsentä. Kokouksen jälkeen AKE kertoi uudesta liikenteen turvallisuusvirastosta, ympäristöperusteisesta ajoneuvoverosta, auton poistosta liikennekäytöstä ja liikennekäyttöön otosta, eLaskusta ja EkoAke/Energia-merkistä, autoverouudistuksesta, ajankohtaisista kuljettaja-asioista, katsastuksen kilpailun lisäämisestä ja uusista liikenteen telemaattisista ratkaisuista.

AuLin koeajopäivä järjestettiin Air Hotel Nummelassa 28.5. Koeajopäivään osallistui 121 henkeä ja koeajossa oli 61 autoa. Vuoden 2009 Junailijaksi nimettiin Honda Motors Europe Limited Suomen sivuliikkeen PR- ja lehdistöpäällikkö Mikko Lääperi.

AuLin hakemisto 2009 ilmestyi koeajopäivänä 28.5. Hakemiston kokosivat Pekka Virtanen ja Tapio Ketonen.

Tulli kutsui AuLin jäseniä saunomaan Porkkalaan 9.6. Leppoisassa tilaisuudessa kuultiin autoverotuksen lakimuutoksen vaikutuksista, autoverotuksen oikaisujen tilanteesta ja saatiin tilastotietoa autoverotuksesta. Retkelle osallistui 11 jäsentä.

AuLin golfmestaruuskiertopalkinto palautettiin hallituksen päätöksen mukaisesti Oy Veho Ab:lle, joka luovuttaa sen vuosittain kutsukilpailunsa parhaalle autoalan toimittajalle, olipa tämä AuLi:n jäsen tai ei. Sen voitti 10.8. Timo Eskeli (Auto Today).

AuLin syksyinen koulutusseminaari järjestettiin välillä Helsinki-Tukholma 21.-23.9. kohteena ITS World Congress,Tukholman kansainvälinen älykkään liikenteen konferenssi. Seminaariin osallistui 22 jäsentä.

Motocross- ja enduromoottoripyörien koeajotilaisuus järjestettiin Nurmijärven moottorikerho ry:n ajoharjoittelualueella Nurmijärvellä 27.10. Koeajettavaan kalustoon ja lajien perustietoihin tutustui 7 jäsentä.

Sääntömääräinen syyskokous järjestettiin VTT:n monitoimitilassa Espoossa 9.11. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat. Läsnä oli 18 jäsentä. Puheenjohtajaksi 2010 valittiin yksimielisesti Tommi Lempinen. Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle vuosiksi 2010-2012 valittiin yksimielisesti Clas von Bell ja Aimo Niemi. Tilintarkastajiksi 2010 valittiin yksimielisesti Jyrki Jaala ja Juha Tolvanen, varatilintarkastajiksi Timo Turkula ja Pekka Virtanen. Markku Juntunen esitteli kevätkokouksen asettaman työryhmän työn tuloksen.

Seniorijaoksen ensimmäinen tapaaminen pidettiin ravintola White Ladyssa 12.11. Paikalla oli 10 jäsentä. Tilaisuudessa pohdittiin seniorijaoksen tulevaisuutta ja toimenkuvaa.

Opintomatka Pietariin tehtiin 19.-21.11. Mukana oli 29 jäsentä, jotka tutustuivat mm. Kolesa-autolehteen, Suomen pääkonsulaattiin, Pietarin liikennemiliisin toimintaan, Nissanin Pietarin tehtaaseen ja Eremitaasiin.

Vuoden 2009 hallitus kokoontui 10 kertaa. Hallituksen jäseniä olivat Ilpo Mattila (puheenjohtaja), Markku Juntunen (toimikausi 2009-11, 1. varapuheenjohtaja), Esa Almgren (2008-10, 2. varapuheenjohtaja), Veikko Lautsi (2007-09), Lasse Lääperi (2008-10), Kimmo Salin (2009-11) ja Jarmo Sukava (2007-09). Yhdistyksen sihteerinä toimi Kiti Westerback. Yhdistyksen rahastonhoitajana toimi Timo Nurmi. Tilintarkastajina toimivat Jyrki Jaala ja Antti Siljamäki (erosi yhdistyksestä 27.4.2009), varatilintarkastajina Juha Tolvanen ja Timo Turkula.